Likvidace odpadu a ochrana životního prostředí

Likvidace odpadu a ochrana životního prostředí

Veškeré odpady vzniklé při montáži oken a dveří anebo při úkonech spojených se zednickým zapravením a montáží parapetů (staré rámy, sklo, stavební suť, zbytky malty, PUR pěny, obalů a další) likvidujeme v naprostém souladu s vydaným ISO certifikátem – bezpečně je naložíme a přepravíme na příslušnou skládku, a to podle jejich zákonného režimu.

Společnost MK-okna s.r.o. při výrobě plastových prvků ani při jejich montáži žádným způsobem nepoškozuje životní prostředí. Proces nakládání s odpady ve společnosti je pod trvalým dohledem státních orgánů České republiky.
 


Kontakt

MK-okna, spol. s r.o.

Vzorkovna:
Náměstí Sv. Čecha 1346/1
Praha 10Telefon: 777 640 901